Kerken en scholen

"Waar twee of drie Hollanders bijeen komen, moeten we dan niet besluiten om een tweede of derde kerk te beginnen?”
Uit: “Down an Indian Trail in 1849”, Marie K. Rowlands

Godsdienst is zeer belangrijk voor de kolonisten. Hoewel, het veroorzaakt talrijke afsplitsingen door de groei, de taalproblemen en de theologische verschillen. Aan het begin van 1900 zijn er acht Nederlandse congregaties, Hervormd en Christelijk Hervormd.
De eerste kolonisten zijn protestants, maar rond 1935 zijn er 35 kerken in Roseland: onder meer Doopsgezind, Katholiek, Anglicaans, Luthers, Methodistisch en Presbyteriaans.

Zowel de openbare als de parochiale scholen in Roseland kennen een uiterst eenvoudig begin. Zelfs het schoolsysteem getuigt van de godsdienstige overtuigingen van de kolonisten.